Nové pravidla pre zavazadla

Od listopadu začnou platit nová pravidla společnosti Ryanair, které se dotknou přibližně 70% cestujících. Po novém si už běžný cestující nebude moci vzít na palubu dvě příruční zavazadla jako tomu bylo doposud, ale jen jednu o rozměrech 40x20x25 cm. Zákazníci, kteří si zakoupí prioritní nástup do letadla i nadále budou mít možnost vzít si dvě příruční zavazadla – 1 ks o rozměrech 55x40x20 cm a 1 kus o rozměrech 40x20x25 cm.

Kromě této změny Ryanair také snižuje poplatky za odbavená zavazadla, po novém je možné zakoupit si 10kg pouhých 8 €, zatímco dosud byla v nabídce 25kg zavazadlo za poplatek 25 €. Cílem je snížit počet bezplatných zavazadel, které se předávají při nástupních bran či před nástupem do letadla, protože právě tato situace způsobuje zpoždění letů.

Od 1. listopadu vstoupí v platnost:
Pouze cestující se zakoupeným priority boarding-em, což je dnes více než 30% cestujících, si bude moci na palubu letadla vzít dvě příruční zavazadla.

Cestující bez prioritního nástupu mají nárok pouze na malou příruční zavazadlo, avšak díky snížené ceně za podpalubí zavazadla je možné dokoupit 10kg zavazadel za 8 € na jeden směr letu.

Rozměry menší příručního zavazadla se jemně zvýší, z původních 35x20x20 cm na 40x20x25 cm a navíc s tolerancí do rozměru 42x20x35 cm, což znamená že v praxi může mít zavazadla až do 25% více než je oficiálně uveden rozměr.

 

Kenny Jacobs z Ryanair se ke změnám vyjádřil následovně:

“Od listopadu 2018 představuje novou možnost zapsaných zavazadel o hmotnosti 10 kg a zároveň měníme přepravní podmínky příručních zavazadel, abychom eliminovali zpoždění při nástupu do letadla a zpoždění letů. Prioritní cestující si budou moci i nadále vzít dvě příruční zavazadla. Všichni ostatní (neprioritních) si budou moci vzít jen jednu (menší) příruční zavazadlo. Ti, kteří si přejí podat i druhou, větší příruční zavazadlo o hmotnosti 10 kg, tak mohou učinit v době rezervace letu za poplatek 8 €.

Nová pravidla urychlí čas nástupu do letadla a sníží zpoždění letů. Tato změna se nedotkne 60% cestujících. Očekáváme, že zbývajících 40% cestujících si buď zakoupí prioritní nástup nebo si zakoupí podanou zavazadla o hmotnosti 10 kg, nebo si zvolí možnost cestovat jen s menší příručním zavazadlem, co už i v současnosti využívá asi 30% cestujících. ”

 

NEJČASTĚJŠÍ KLADENÉ OTÁZKY

1. Proč mění Ryanair podmínky přepravy příručních zavazadel?

Aby eliminoval počet odevzdaných zavazadel při nástupních branách a snížil zpoždění při nastupování do letadla a prodlení samotných letů.

2. Kdy začnou platit nová pravidla?

Nová pravidla začnou platit při nástupních vrat od 1. listopadu 2018 a později a budou platit pro rezervace letů provedené po 1. září 2018 ..

3. Jaký je rozdíl mezi dosud platnými podmínkami přepravy příručních zavazadel a novými?

Dosud si mohli všichni cestující bez zakoupeného prioritního nástupu vzít bezplatně na palubu 1 menší příruční zavazadlo a 1 větší příruční zavazadlo (zpravidla kufr).

Větší taška byla při nástupní bráně označena a umístěna bezplatně do podpalubí letadla. Toto vedlo k označování do 120 bezplatných příručních zavazadel při nástupních branách a způsobovalo zpoždění při otáčkovém čase letadel 25 minut.

Od listopadu si budou moci neprioritních cestující vzít jen 1 menší příruční zavazadlo – nebude možnost bezplatně odevzdat příruční zavazadlo při nástupní bráně.

Jen cestující se zakoupeným prioritním nástupem si budou moci vzít dvě příruční zavazadla (1 kus menší a 1 kus větší, zpravidla zavazadel kolečkách).

4. Jak se to dotkne cestujících, kteří si již zakoupili lety před 1. zářím s plánovanými lety od 1. listopadu a později?

Nová pravidla vstoupí v platnost pro lety od 1. listopadu včetně. Cestující, kteří nemají zakoupený prioritní nástup a kteří si rezervovali lety před 1. zářím (pro lety po 1. listopadu) si mohou buď zakoupit službu prioritní nástup za 8 € * nebo přidat 10 kg zavazadla za 10 € *, nebo si mohou zrušit celou svou rezervaci s plnou refundací letenky.

* (Ceny platné pro přidané služby po rezervaci letenky)

5. Jaké jsou rozměry menší příruční tašky?

Zvýšily se rozměry menší příručních zavazadel a to až o 40% – z 35 x 20 x 20 cm (14,000 cm³) na 40 x 20 x 25 cm (20,000 cm³). Zároveň budou přepraveny i příruční zavazadla, které jsou o něco větší (o 25%) než povolené rozměry.

6. Co když se menší příruční zavazadlo nevejde do odměrky na zavazadla?

Pokud se 1 kus menší příručního zavazadla nevejde do odměrky na zavazadla, znamená to, že zavazadlo cestujícího je o 25% větší než jsou povolené rozměry. Bude třeba zaplatit poplatek při nástupní bráně ve výši 25 € (gate bag fee) a zavazadla cestujícího bude označena a umístěna do podpalubí.

7. Zvýšili jste v rámci toho i poplatek za prioritní nástup?

Ne, výše poplatku za prioritní nástup, který stojí jen 6 €, zůstává nezměněna.